Programy/Projekty

W roku szkolnym 2023/2024  nasza placówka bierze udział w następujących programach i projektach:

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Świętochłowicach bierze udział kolejny raz (6) w projekcie „mPotęga”. Jest to program Fundacji mBanku, który popularyzuje matematykę wśród dzieci i pokazuje im, że matematyka to bardzo przydatna, w życiu codziennym, umiejętność. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu szkoła nasza ma możliwość zakupu matematycznych pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach przez wszystkich naszych uczniów.
 
Celem uczestniczenia w programie jest m.in. rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez ćwiczenia, problemy, gry i zabawy, doskonalenie kompetencji matematycznych poprzez zabawę i rywalizację zespołową, kształtowanie intuicji matematycznej i rozwijanie wyobraźni geometrycznej, a przede wszystkim popularyzacja matematyki i jej rozwój.
 
 
 

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”. 

        Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystywania nowych technologii.

Nasi nauczyciele biorą udział w projekcie SIEĆ KOORDYNATORÓW SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA-EDYCJA 2023.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronach:

https://www.gov.pl/web/nauka/aktywna-tablica–edycja-2023

http://www.aktywnatablica.org/o-programie/

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.   

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

https://www.gov.pl/web/laboratoria/uchwala

https://www.gov.pl/web/laboratoria