Historia

Kalendarium SP2:

Nasza szkoła powstała na przełomie XIX – XX w. , a dokładnie w 1900/1901 r. przyjmując nazwę Szkoły Parafialnej, po czym jej nazwa została zmieniona na Szkołę Publiczną. Od 1993/1994 r. szkoła przyjęła zaszczytną nazwę Szkoły Promującej Zdrowie.

1900 – czasy pruskiej szkoły – katolicka szkoła żeńska dla dziewcząt
1922 – zjednoczenie z Macierzą – polska szkoła powszechna
1926 – reforma szkół koedukacyjnych – szkoła II staje się szkołą męska
1939 – 1945  – wybuch II wojny światowej – zamiana szkół powszechnych na niemieckie Volksschule
1945 – reaktywowanie zajęć
1956 – nadanie szkole imienia Ludwika Waryńskiego
1970 – rozpoczęcie prac modernizacyjnych budynku szkoły – nadbudowa piętra
1977 – otrzymanie sztandaru od zakładu opiekuńczego RPRB w Świętochłowicach
1986 – budowa sali gimnastycznej
1992 – przystąpienie do realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia
1994  – uzyskanie certyfikatu potwierdzającego przynależność do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
2008 – wprowadzony został elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS
2012 – ruszyła strona internetowa szkoły na portalu Facebook
2019 – (grudzień) modernizacja oświetlenia na LED-owe w całej szkole
2020 – (marzec-czerwiec) Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19. Wprowadzenie pracy zdalnej nauczycieli i nauki na odległość
2021 – (kwiecień) powstał klub sportowy SP2 –  UKS Dwójka Świętochłowice
2021 – (maj) powrót uczniów do nauki stacjonarnej z nauki zdalnej, która trwała od października 2020 roku ze względu na panującą epidemię koronawirusa COVID-19
2021 – (wrzesień) Utworzenie klasy dwujęzycznej
2021 – (wrzesień) oficjalne otwarcie boiska do mini siatkówki na terenie SP2.