Skład Zarządu Klubu

Zarząd:

Marek Reich – prezes
Rafał Goły – wiceprezes
Magdalena Kerlin – skarbnik
Justyna Szoske – sekretarz
Anna Żurek – członek

Komisja rewizyjna:

Daniel Wolny przewodniczący
Marta Lorencczłonek
Danuta Miliczekczłonek