Godziny lekcyjne i przerwy

Godziny lekcyjne: 

0.   07:10 – 07:55

1.   08:00 – 08:45

2.   08:55 – 09:40

3.   09:50 – 10:35

4.   10:45 – 11:30

5.   11:40 – 12:25

6.   12:45 – 13:30

7.   13:50 – 14:35

8.   14:50 – 15:35

9.   15:40 – 16:25

10.   16:30 – 17:15

11.   17:15 – 18:00

Przerwy:

07:55 – 08:00

08:45 – 08:55

09:40 – 09:50   przerwa śniadaniowa 

10:35 – 10:45

11:30 – 11:40     

12:25 – 12:45     przerwa obiadowa 

13:30 – 13:50     przerwa obiadowa 

14:35 – 14:50     przerwa obiadowa 

15:35 – 15:40

16:25 – 16:30

17:15 – 17:15