O szkole

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”

Albert Einstein

Naszą rolą jest towarzyszenie uczniom na ścieżce rozwoju edukacyjnego, ale też kształtowanie ich kompetencji społecznych i wspieranie rodziców
w pracy wychowawczej. Naszym uczniom przekazujemy nie tylko wiedzę, ale też wartości zakorzenione w szkolnej tradycji, kulturowej tożsamości
i wielowymiarowej współpracy w ramach projektów i programów mających na celu rozwój kompetencji i umiejętności istotnych dla funkcjonowania we współczesnym świecie.

Dużą wagę przykładamy również do stanu i rozwoju infrastruktury szkolnej. Aby jak najlepiej służyła naszym uczniom pozyskujemy między innymi środki zewnętrzne pozwalające na kształtowanie przestrzeni zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Zdrowie to nasza dewiza!

Zdrowie jest stanem ciała, umysłu i ducha.

Chcesz być zdrowym ćwicz ciało, usprawniaj umysł, pogłębiaj ducha.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach

umie:

√  zdobywać samodzielnie wiedzę,

√  kulturalnie zachowywać się w różnych miejscach i sytuacjach, 

√  odróżniać dobro od zła

√  dbać o zdrowie własne i innych,

√   radzić sobie w codziennych sytuacjach życiowych,

√  zna przynajmniej jeden język obcy,

√  umie organizować sobie czas wolny

posiada:

√  rozległy zasób wiedzy i jest dobrze przygotowany do dalszej nauki,

√  umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,

√  umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu

potrafi:

√  posługiwać się komputerem i Internetem,

√  czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym,

√  potrafi osiągnąć stan dobrego samopoczucia fizycznego,

√  kultywować tradycje rodzinne, regionalne i narodowe,

√  potrafi brać odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie.