Obiady

Intendentka: Bibianna Szpitol (biuro – 1 piętro, sala nr 14)

12:25 – 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b;
13:30 – 4as, 4b, 5as, 5b, 6as, 6b;
14:35 – 7as, 7b, 8a;
14:35 – zupa dla klas sportowych

 

W tytule przelewu należy podać:
a) Imię i nazwisko ucznia;
b) Klasę, do której uczęszcza;
c) Miesiąc, którego dotyczy wpłata;

  • Aby uczeń mógł korzystać z obiadów w stołówce szkolnej, rodzice/opiekunowie muszą złożyć deklarację. W przypadku rezygnacji ucznia z obiadów również konieczne jest złożenie wniosku. (wnioski do pobrania w świetlicy szkolnej lub online w zakładce – SZKOŁA – “Dokumenty”
  • Cena obiadu (dwudaniowego) wynosi 6,00zł. Dla uczniów klas sportowych 5,00zł. Uczniowie klas sportowych otrzymują darmową zupę. 
  • Opłaty za posiłki należy wpłacać w terminie od 1 do 10 dnia miesiąca.
  • Nie ma możliwości płacenia gotówką lub kartą w szkole!
  • Deklaracja korzystania z obiadów jest dokumentem wiążącym. Podpis rodzica jest równoznaczny ze zobowiązaniem wywiązywania się z opłat do 10 dnia danego miesiąca. Po tym terminie będą naliczane odsetki. Po 10 dniu kolejnego miesiąca zostanie wszczęta procedura windykacji należności na podstawie zarządzenia Nr 44/2021 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach z dnia 27 sierpnia 2021 roku, w sprawie wprowadzenia Procedur windykacji w Miejskim Zarządzie Oświaty w Świętochłowicach. Zarządzenie można znaleźć w jadalni szkolnej oraz online w zakładce SZKOŁA – “Dokumenty”.
  • Nieobecność zgłoszona zostaje odliczona od następnego dnia (np. zgłaszamy nieobecność dziecka w poniedziałek, to od wtorku zostaje odliczony posiłek). Wiadomość wysyłamy bezpośrednio do Bibianny Szpitol , Agnieszki Sadłowskiej (poprzez Librusa)  lub osobiście w świetlicy szkolnej.
  • Nieobecności niezgłoszone nie mogą być odliczane (towar został zakupiony i włożony do “kotła”). Niestety bardzo często zdarza się, że rodzice sami  odliczają nieobecności bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.