Logopeda

Pomocą  zakresie zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji służy Katarzyna Meroń.

Gabinet logopedy znajduje się na ostatnim piętrze naszej szkoły. 

Godziny pracy ustalane są indywidualnie dla każdego ucznia. 

Na początku roku szkolnego w oparciu o narzędzia diagnostyczne logopeda przeprowadza badania przesiewowe w klasach pierwszych. Uczniowie, którzy mają trudności językowe są objęci terapią logopedyczną, która odbywa się raz w tygodniu indywidualnie lub w małych grupach.

Na logoterapii dzieci:

 • usprawniają motorykę aparatu mowy;
 • ćwiczą prawidłowy oddech;
 • rozwijają słuch fonetyczny;
 • korygują wadliwie wymawiane głoski.

Zajęcia są prowadzone w formie zabawowej i są dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia. 

Zakres działań logopedy obejmuje:

 • przesiewowe badanie logopedyczne;
 • przygotowanie programu terapii;
 • prowadzenie terapii indywidualnej;
 • indywidualne konsultacje z wychowawcami, rodzicami, udzielanie porad;
 • przygotowanie pomocy logopedycznych;
 • prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu;
 • informowanie o konieczności odbycia konsultacji z innymi specjalistami, np. laryngolog, ortodonta, foniatra, neurolog, psycholog.

W terapii logopedycznej niezwykle ważna jest rola Rodziców. Wsparcie dziecka oraz dostarczanie prawidłowych wzorców wymowy pomaga w osiągania zamierzonych efektów. Istotne jest również pilnowanie systematycznego uczestnictwa w zajęciach oraz prowadzenia zeszytu, jak również zapewnienie opieki innych specjalistów, jeżeli jest to konieczne.

Bardzo ważna jest systematyczna praca z dzieckiem w domu (ok. 10-15 min. codziennie).