Psycholog i Pedagog

Godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego:

 Joanna SygudaBeata Szaflik-Sprung
PONIEDZIAŁEK7:30-11-407:30-7:45
7:45-8:45 (rew)
8:45-10:30
WTOREK

7:30-7:45

7:45-10:45 (rew)

10:45-12:30

12:30-15:30 (rew)

15:30-15:45

11:30-13:30

13:30-14:30 (rew)

14:30-15:35 

15:35-16:35 (rew)

ŚRODA

11:00-12:30

12:30-14:30 (rew)

14:30-15:30

7:30-12:00
CZWARTEK

7:30-12:30

12:30-14:30 (rew)

12:00-13:30

13:30-16:35 (rew)

PIĄTEK

7:30-7:45

7:45-8:45 (rew)

8:45-12:30

7:45-9:45 (rew)

9:45-13:30

13:30-16:30 (rew)

W naszej szkole funkcję psychologa pełni Beata Szaflik-Sprung.

Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na parterze szkoły.

Do psychologa szkolnego mogą zgłosić się wszystkie osoby, tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele), które borykają się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną.

Pierwszy etap pomocy to diagnoza, która obejmuje  szeroki zakres funkcji psychicznych: rozwój intelektualny i poznawczy emocjonalny, społeczny. Dzięki obserwacji zachowania, wywiadom z otoczeniem oraz badaniu psychologicznemu pozwala ona określić obszar trudności dziecka, ukazać jego potencjalne możliwości oraz określić odpowiednią formę pomocy.

Rola psychologa szkolnego polega także na prowadzeniu działań psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych.

Psycholog szkolny udziela pomocy również rodzicom uczniów poprzez spotkania indywidualne dotyczące konkretnych trudności w wychowaniu własnych dzieci, jak również w celu rozwoju umiejętności wychowawczych.

Drogi uczniu!

Jeśli chciałbyś z kimś porozmawiać, masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, masz złe samopoczucie, coś Cię dręczy, stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło, masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu, masz problemy w relacjach z innymi uczniami lub ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy – psycholog pomoże Ci we wszystkich tych kwestiach.

Pomocą służy Ci również pedagog szkolny Joanna Syguda.

Gabinet pedagoga szkolnego znajduję w tym samym pomieszczeniu co psycholog szkolny.

Pedagog szkolny:

 • Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.
 • Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizuje i prowadzi formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmuje w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działania profilaktyczno- wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły.
 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w przypadkach indywidualnych.
 • Współdziała z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.
 • Planuje i koordynuje zadania w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli:

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 • masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia.