Zajęcia dodatkowe

KLASA 1APIĄTEK 11:40-12:25KODUJEMY BO UMIEMY

Na zajęciach dzieci uczą się logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej. Kodowanie wpływa na rozwijanie funkcji poznawczych, pamięci, koncentracji uwagi oraz analizę i percepcję wzrokową. Kodowanie rozbudza ciekawość intelektualną a także uczy umiejętnego rozwiązywania problemów. Dzieci bardzo chętnie wykonują ćwiczenia i mają dużo satysfakcji z kodowania i odkodowywania.

KLASA 1BPIĄTEK  8:00-8:45ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW 

Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności, zachęcanie do twórczego poznawania świata i nieszablonowego myślenia, pobudzanie wyobraźni. Dzięki temu dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, lepiej komunikują się z innymi, chętnie pracują w grupie, a gdy napotkają problem rozwiązują go poprzez eksperymentowanie i doświadczanie. Dlatego podczas zajęć często pracujemy zespołowo, bierzemy udział w różnych formach aktywności twórczej – plastycznej, muzycznej,  „spacerujemy w wyobraźni”, „wywołujemy burzę mózgów”, dyskutujemy, kodujemy, programujemy…

I dzięki temu rozbudzamy ich naturalną ciekawość świata!

KLASA 2A CZWARTEK 8:00-8:45

 ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW 

Zajęcia kształtujące kreatywność to zajęcia, które mają na celu rozwijanie myślenia i twórczego działania dzieci, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz ich mocnych stron. Zajęcia dostarczają uczniom okazji do twórczych działań nie tylko indywidualnych, ale też grupowych. Dzięki takiej formie uczniowie są motywowani i zachęcani do różnych aktywności, które rozwijają kreatywność, pobudzają wyobraźnię i zachęcają do twórczego myślenia. Dzięki tym umiejętnościom dzieci łatwiej się uczą, potrafią lepiej komunikować się z innymi, chętniej pracują w grupie. Są też bardziej otwarte i samodzielnie próbują rozwiązać problem w twórczy sposób. Na zajęciach dzieci realizują się plastycznie, muzycznie, językowo, matematycznie, kodują, programują…

KLASA 3A 

PONIEDZIAŁEK 

11:40-12:25

KODOWANIE, NIE TYLKO NA DYWANIE

“Kodowanie, nie tylko na dywanie” to kreatywne zajęcia w formie zabawy, rozwijające logiczne i twórcze myślenie, obserwację, planowanie i współpracę.  Podczas zajęć m.in. konstruujemy  z klocków Lego, gramy na macie edukacyjnej, kodujemy wykorzystując kolorowe kubeczki a najważniejsze , świetnie się bawimy.

KLASA 3B 

PIĄTEK 9:50-10:35

GŁÓWKOWANIE,

KODOWANIE

To gry i zabawy dydaktyczne, które w przyjazny sposób wprowadzają  dzieci w świat współczesnych technologii. Podczas zajęć wykorzystywane są maty do kodowania, plansze, liczmany, kubki, czytniki i książki. Uczniowie wykonując różne zadania rozwijają logiczne i algorytmiczne myślenie, spostrzegawczość, umiejętność kreatywnego rozwiązania problemów, współpracy zespołowej, wyszukiwania informacji w tekście, dobrze się przy tym bawiąc.

KLASA 4ASWTOREK 10:45-11:30WARSZTATY JĘZYK ANGIELSKI 
KLASA 4BŚRODA 13:50-14:35WARSZTATY JĘZYK ANGIELSKI 

Warsztaty języka angielskiego w klasach 4 to idealna okazja okazja do poszerzenia wiedzy uczniów oraz możliwość wykorzystania jej w twórczy sposób. 

KLASA 5ASŚRODA 12:45-13:30MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH 
W I semestrze uczniowie klasy 5as uczestniczyli w zajęciach kształtujących kreatywność z matematyki w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Głównym celem tych zajęć było rozbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką, zachęcenie ich do samodzielnego , logicznego myślenia, a także poszerzenie  tych zainteresowań. Zajęcia prowadzone były w ciekawy i nowoczesny sposób metodami aktywizującymi z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, kart pracy, układanek, rebusów oraz kodowania. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali również łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Zagadnienia poruszane na zajęciach były częściowo powiązane z treściami zajęć przedmiotowych z matematyki.
 
Wszyscy chętnie uczestniczyli w tych zajęciach, brali w nich aktywny udział. Przy rozwiązywaniu zadań  wykazywali się inicjatywą i  dużą pomysłowością.
KLASA 5AS CZWARTEK 11:40-12:25DEUTSCH IST EINFACH!
NIEMIECKI JEST ŁATWY!
KLASA 5B CZWARTEK 12:45-13:30DEUTSCH IST EINFACH!
NIEMIECKI JEST ŁATWY!
KLASA 6ASWTOREK 14:50-15:35DEUTSCH IST EINFACH!
NIEMIECKI JEST ŁATWY!
KLASA 6BWTOREK 11:40-12:25DEUTSCH IST EINFACH!
NIEMIECKI JEST ŁATWY!

Od września uczniowie klas piątych i szóstych uczestniczą w warsztatach języka niemieckiego. Celem zajęć jest przełamanie bariery językowej oraz zaszczepienie w młodzieży chęci do nauki języka obcego,  jak również przybliżenie kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego. W minionym semestrze uczniowie przede wszystkim powtórzyli i utrwalili poznane  już wcześniej słownictwo dotyczące życia codziennego (m.in. przedstawianie się,  szkoła,  pogoda,  artykuły spożywcze i in.) oraz zapoznali się z najważniejszymi informacjami o charakterze realioznawczym dotyczącymi naszych zachodnich sąsiadów. Będzie to baza do pracy w najbliższych miesiącach, kiedy to uczniowie, pracując głownie metodą projektu, zgłębią temat Niemiec jako celu podróży, odkrywając  szczególnie warte zobaczenia miejsca i zabytki.

Udział w warsztatach daje możliwość nie tylko oswojenia i osłuchania się z niemieckim jako językiem obcym, ale również  wzbudzenia w uczniach ciekawości i otwartości na kulturę innego kraju.

KLASA 5BPIĄTEK 8:00-8:45KREATYWNA MATEMATYKA
KLASA 6B ŚRODA 7:10-7:55KREATYWNA MATEMATYKA
 KLASA 8A  CZWARTEK 11:40-12:25 KREATYWNA MATEMATYKA
Na zajęciach matematycznych uczniowie mają okazję uczestniczyć i zobaczyć, że matematyka to nie tylko liczenie, ale także logiczne myślenie. Uczniowie tworzą lapbooki, plakaty, biorą udział w stacjach zadaniowych. Dzieci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności matematyczne, które wykorzystają w życiu codziennym. W klasie 8 natomiast uczniowie rozwiązują arkusze egzaminacyjne, przygotowujące ich do egzaminu ósmoklasisty.
KLASA 6AS WTOREK 12:45-13:30WARSZTATY PRZYRODNICZE 
KLASY 5-8

CZWARTEK 16:30-17:15

17:15-18:00

REGIONALNA LIGA HISTORYCZNA

Działania i prace podejmowane przez uczestników Regionalnej Ligi Historycznej:

– opracowywanie zagadnień i tematów konkursowych związanych z epoką średniowiecza, nowożytności oraz czasów najnowszych;
– przygotowania do udziału w XVIII edycji Regionalnej Ligi Historycznej;
– organizacja quizu historycznego dla uczestników RLH;
– przygotowanie i udział w akcji Prezent pod choinkę;
– przygotowanie uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości;
– udział w nowatorskiej lekcji muzealnej pt. Epoka podwórkowa – ulubione śląskie gry i zabawy pradziadków w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach;
– przygotowywanie postów o tematyce historycznej.