Dla rodziców

Konkurs dla świętochłowickich przedszkoli!

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w dwóch kategoriach wiekowych: 3, 4-latki oraz 5, 6-latki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZAPRASZA WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA Z MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOKURSIE PLASTYCZNYM 

,,WIOSENNE KWIATY’’

CELE KONKURSU:

 • Zdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat wiosny;
 • Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez różne techniki plastyczne;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • Czerpanie radości z procesu tworzenia;
 • Promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w szerszym środowisku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Praca konkursowa musi być pracą plastyczną wykonaną w formacie A3, techniką dowolną.
 2. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie dowolną ilość prac.
 5. Na konkurs nie można przesyłać prac zbiorowych.
 6. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 7. Każda praca powinna zostać zaopatrzona w metryczkę (załącznik nr 1), zgodę rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3).
 8. Prace należy składać do 04.04.2022 osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Wyzwolenia 50, 41-600, Świętochłowice
  z dopiskiem: konkurs plastyczny „Wiosenne Kwiaty”.